Thursday, April 16, 2015

Peluang.

Ah, peluang. 

Datang dan pergi. Yang sempat ditangkap kadang-kadang dilupa, ralit memandang yang terlepas; atau kabut pula menanti yang entah apa rupanya. 

Ah, peluang - selalu sahaja engkau yang harus berjuang. Yang terlepas, yang tertangkap dan yang mendatang. Kauharus berjuang. 

Kerana berjuang itu, mencipta peluang. 

No comments:

Post a Comment